Granit Rexha

Software engineer. Loves to write.

Përdoruesit që e ndjekin Granit Rexha

64x64
Fitim Majkovci
Djalë i ri, me nji botë mas vetës që shpesh e shan' e herë tjera e don' shumë...