Fortesa Gashi

Autore e Librit ' Etje Poetike'

Përdoruesit që i ndjek Fortesa Gashi

64x64
Flutur Mustafa Pllana
CEO - Ndjenje n'Kornize *Juriste e diplomuar BA/MA; Autore e "Na dy", "Pertej...