Egzon Krasniqi

Përdoruesit që e ndjekin Egzon Krasniqi

64x64
Fitim Majkovci
Djalë i ri, me nji botë mas vetës që shpesh e shan' e herë tjera e don' shumë...
64x64
Medina Pasoma
Autore e ''Dy Oqeane Largësi''
64x64
Sovran Hoti
Mysafir i paftuar në zemrën e secilit!