Manga
Në Japoni janë të përhapura në masë të madhe Mangat. Mangat janë pak a shumë si novelat grafike me plot vizatime dhe ilustrime të karaktereve, qyteteve, armëve.
Art

Historia e Manga-s

Në Japoni janë të përhapura në masë të madhe Mangat. Mangat janë pak a shumë si novelat grafike m... Lexo më shumë