ShqipAnglisht Bukfalisht

Albanian Englisht BreadForgivenly

Përdoruesit që e ndjekin ShqipAnglisht Bukfalisht

64x64
Riad Asllani
blogger @ papirusi dhe lead software engineer @gjirafa