Gent Rexha

Prishtinali n'Vjenë. Data Scientist në Siemens & Data Science student në TU Wien.

Shkencë

Barazia Gjinore në Arsimin Universitar në Kosovë

Kohët e fundit kam mbetur duke menduar për postin e Shqipdonës, ku për ta përmbledhur ajo nuk u p... Lexo më shumë